Branschutveckling

OMVÄRLDSANALYS

Form/Design Centers verkar för och med bransch med syftet att bidra till kunskapsutveckling, affärsmässiga kontakter, innovativa affärsmodeller och ett öppet och samarbetsklimat/teamkänsla för branschen. För närvarande pågår en omvärldsanalys, en dialog med branschföreträdare för att definiera behov och framtida inriktning av konkreta insatser. Analysen kommer under våren 2017 att ligga till grund för en handlingsplan.

SVERIGES ARKITEKTER + FORM/DESIGN CENTER

Vi utvecklar tillsammans med Sveriges Arkitekter ett tvåårigt pilotprojekt i Skåne under 2017/18 med syftet att öka samverkan regionalt/nationellt. Med en kanslifunktion på Form/Design Center kommer Sveriges Arkitekter närmare sina 2 000 medlemmar i Skåne och ska bedriva ett mer intensivt opinionsarbete lokalt.

På kort sikt är det en testpilot för att se hur Sveriges Arkitekter kan erbjuda en större bredd av sin nationella verksamhet på plats på Form/Design Center, så som kurser, seminarier, personlig rådgivning för dig som anställd, chef eller företagare, nätverk och branschutveckling. Organisationen vill också se hur den bäst kan bedriva påverkansarbete och bredda diskussionerna i just Skåne. På lång sikt är det en satsning för hur den nationella organisationen kan finnas i olika delar av landet. Sveriges Arkitekter vill lära sig av och ta vara på regionala tankar och erfarenheter.

Ordförande i lokalföreningen Sveriges Arkitekter Skåne Gunilla Kronvall, arkitekt SAR/MSA, kommer att gå in i roll som koordinator och projektledare för satsningen och även leda arbetet med opinionsbildning, idé och debatt.

Läs mer i vårt pressbrev: http://us2.campaign-archive2.com

SOUTHERN SWEDEN CREATIVES

Som en prioriterad del av satsningarna på branschens utveckling deltar Form/Design Center i Southern Sweden Creatives. Projektet syftar till är att förstärka internationaliseringsförmågan hos kulturella och kreativa entreprenörer i södra Sverige. Målet är att öka och stärka företagens internationella närvaro genom bland annat kompetensutveckling. De tre områdena där särskilda satsningar ska göras är film, media och design.

Invest in Skåne är projektägare och arbetar inom designområdet tillsammans med Form/Design Center, Malmö stad, Lunds kommun/The Creative Plot och Region Skåne.

Se vidare: http://southernswedencreatives.com

LONDON DESIGN FAIR 2017

I september 2017 anordnas den årliga svenska paviljongen på London Design Fair och som arrangör i år står Southern Sweden Creatives i partnerskap med Swedish Design Moves.

Läs vidare om den svenska designpaviljongen på London Design Fair:
www.formdesigncenter.com/projekt/london-design-fair-2017