Branschutveckling

OMVÄRLDSANALYS

Form/Design Centers verkar för och med bransch med syftet att bidra till kunskapsutveckling, affärsmässiga kontakter, innovativa affärsmodeller och ett öppet och samarbetsklimat/teamkänsla för branschen. För närvarande pågår en omvärldsanalys, en dialog med branschföreträdare för att definiera behov och framtida inriktning av konkreta insatser. Analysen kommer under våren 2017 att ligga till grund för en handlingsplan.

SOUTHERN SWEDEN CREATIVES

Som en prioriterad del av satsningarna på branschens utveckling deltar Form/Design Center i Southern Sweden Creatives. Projektet syftar till är att förstärka internationaliseringsförmågan hos kulturella och kreativa entreprenörer i södra Sverige. Målet är att öka och stärka företagens internationella närvaro genom bland annat kompetensutveckling. De tre områdena där särskilda satsningar ska göras är film, media och design.

Invest in Skåne är projektägare och arbetar inom designområdet tillsammans med Form/Design Center, Malmö stad, Lunds kommun/The Creative Plot och Region Skåne.

Se vidare: http://southernswedencreatives.com

PILOTPROJEKT

Vi utvecklar tillsammans med Sveriges Arkitekter ett tvåårigt pilotprojekt i Skåne under 2017/18 med syftet att öka samverkan regionalt/nationellt.