Branschutveckling

OMVÄRLDSANALYS

Form/Design Centers verkar för och med bransch med syftet att bidra till kunskapsutveckling, affärsmässiga kontakter, innovativa affärsmodeller och ett öppet och samarbetsklimat/teamkänsla för branschen. För närvarande pågår en omvärldsanalys, en dialog med branschföreträdare för att definiera behov och framtida inriktning av konkreta insatser.

SVERIGES ARKITEKTER + FORM/DESIGN CENTER

Vi utvecklar tillsammans med Sveriges Arkitekter ett tvåårigt pilotprojekt i Skåne under 2017/18 med syftet att öka samverkan regionalt/nationellt. Med en kanslifunktion på Form/Design Center kommer Sveriges Arkitekter närmare sina 2 000 medlemmar i Skåne och ska bedriva ett mer intensivt opinionsarbete lokalt.

På kort sikt är det en testpilot för att se hur Sveriges Arkitekter kan erbjuda en större bredd av sin nationella verksamhet på plats på Form/Design Center, så som kurser, seminarier, personlig rådgivning för dig som anställd, chef eller företagare, nätverk och branschutveckling. Organisationen vill också se hur den bäst kan bedriva påverkansarbete och bredda diskussionerna i just Skåne. På lång sikt är det en satsning för hur den nationella organisationen kan finnas i olika delar av landet. Sveriges Arkitekter vill lära sig av och ta vara på regionala tankar och erfarenheter.

Ordförande i lokalföreningen Sveriges Arkitekter Skåne Gunilla Kronvall, arkitekt SAR/MSA, är koordinator och projektledare för satsningen och leder även arbetet med opinionsbildning, idé och debatt.

Läs mer i vårt pressbrev: http://us2.campaign-archive2.com

SOUTHERN SWEDEN CREATIVES

Som en prioriterad del av satsningarna på branschens utveckling deltar Form/Design Center i Southern Sweden Creatives. Projektet syftar till att stödja sydsvenska bolag inom kulturella och kreativa näringar att nå ut internationellt. Southern Sweden Creatives är för närvarande det största exportrelaterade projektet för kulturella och kreativa näringar i Sverige, där Form/Design Center är en av nio partnerorganisationer. Satsningen delfinansieras av Europeiska Unionens Regionala Utvecklingsfond och Tillväxtverket och löper under perioden 2016-2019.

Se vidare: http://southernswedencreatives.com