Form/Design Center

Today Closed

Find us

Free entrance

464x428_0003_Prins_August
720x780_0003_Prins_August

Prince August 1856

200kr

Poster

SKU: 703-002 Category:

Product Description

Poster

Designer: M&Ö (Svenska Telegrambyrån), 1961
Measurements: 64,5×45,5 cm

Statens järnvägars allra första persontågslok byggdes 1856 av Beyer, Peacock & Co i Manchester. Dessa för sin tid starka lok var kapabla för 75 km/tim. Ett av loken, Prins August, kom efter 50 års tjänst i Malmö och Östersund till Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle. ”Prinsen” fick byta ångpanna två gånger under sin aktiva tid, men är nu återställd i det ursprungliga skick som bilden visar.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Prince August 1856”

Your email address will not be published. Required fields are marked *