Forma! För barn

Skapa nytt av material som blivit över!

Vi arbetar med textil och inspireras av utställningen Avfall som resurs. M.U.S. Malmö Upcycling Service tar i sin produktion tillvara på spillmaterial från tillverkningsindustrier för en hållbar framtid.

Från 6 år

PLATS: Form/Design Center
ARRANGÖR: Form/Design Center
KOSTNAD: Gratis
ANMÄLAN: 12 platser, boka hos maria@formdesigncenter.com