Dutch Design Week 2018

Vad händer när vi sammanför formgivare med ledande materialforskare och låter dem experimentera tillsammans? Resultatet kommer att presenteras på Dutch Design Week 2018.

SPOK, Art & Science Initiative & Form/Design Center vill ge formgivare i Skåne chansen att samarbeta med materialforskare för att tillsammans experimentera, utforska och visualisera de fantastiska material som är under utveckling just nu. Resultatet av dessa samarbeten kommer sedan att presenteras i en samlingsutställning inom ramen för det EU-finansierade projektet Southern Sweden Creatives under Dutch Design Week 2018!

Ansökan: Formgivare
Skicka in en ansökan och få chansen att bli en av de tio formgivare som blir sammanförd med en materialforskare samt erhåller 15 000 kr + moms för att utveckla ett koncept tillsammans.

Under perioden 14 december 2017 – 15 januari 2018 är det möjligt att lämna in en ansökan om att delta i detta projekt.

>> Ladda ner ansökningsblankett och informationsblad här

Ansökan: Curator/konstnärligt ansvarig
Sök uppdraget som curator/konstnärligt ansvarig för utställningen under Dutch Design Week 2018.

>> Ansök curator/konstnärligt ansvarig här

Det största designeventet i norra Europa
Dutch Design Week är det största designeventet i norra Europa och samlar verk och idéer från mer än 2500 designers och mer än 295,000 besökare från hela världen. Fokus ligger på framtidens design med betoning på experiment, innovation och korsbefruktning. DDW spänner över alla tänkbara discipliner inom design och aspekter av ämnesområdet.

Southern Sweden Creatives är ett projekt som stödjer sydsvenska bolag inom kulturella och kreativa näringar att nå ut internationellt. Southern Sweden Creatives är för närvarande det största exportrelaterade projektet för kulturella och kreativa näringar i Sverige, där Form/Design Center är en av nio partnerorganisationer. Satsningen delfinansieras av Europeiska Unionens Regionala Utvecklingsfond och Tillväxtverket och löper under perioden 2016-2019.

Denna satsning är möjlig tack vare finansiering av Region Skåne.