Forma!

Forma! är Form/Design Centers barn- och familjeverksamhet med bas i pågående utställningar. Forma! görs vid några tillfällen per termin tillsammans med pedagog Maria E Harrysson.