SPOK – Samtida Produktion och Konsumtion

SPOK är ett långsiktigt arbete som syftar till en plattform om lokala tillverkningsmöjligheter, från slöjd till industri. SPOK har Skåne som utgångspunkt och vill verka för en utveckling av lokal produktion och i förlängningen också en mer lokal konsumtion. Som en del av kommunikationen kring SPOK genomförs också utställningarna Den Nya Kartan, Den Nya Kartan Småland, Den Nya Kartan Halland och Welcome to Weden.

SPOK är grundat och utvecklat av Jenny Nordberg som också är kreativ ledare. Form/Design Center är huvudman för projektet som genomförs med stöd av Region Skåne och Malmö Stad.