Sustainordic

Sustainordic är ett nordiskt nätverk och en plattform med fokus på hållbar produktion och konsumtion. Projektet bygger på synergier mellan konkreta utvecklingsprojekt och syftar till att utveckla och lyfta fram den nordiska politiken inom det aktuella området.

Projektet drivs i samverkan mellan ArkDes och Form/Design Center. Övriga partners är Aalto University (FI), Iceland Design Centre (IS), Norsk Design- & Arkitektursenter, Doga (NO), Dansk Design Center (DK).
Projektledning: SHUHUU.

Projektet finansieras av Nordiska Ministerrådet.