Utvalt i Skåne

Utvalt i Skåne är en jurybedömd vandringsutställning som vill visa det hantverksdrivna skapandets spännvidd och utveckling inom dagens formområde. Här inkluderas alla former och uttryck, allt från traditionella slöjd- och bruksföremål till det fria och konceptuella.

Utvalt vill uppmuntra arbeten som förvaltar hantverkskunnandet men gärna överskrider traditionella gränser för uttryck och teknik. Utvalt uppmuntrar samarbeten där utövare med olika kulturella och konstnärliga ingångar till hantverk och tradition kan skapa mervärden.

Projektet genomförs som en jurybedömd vandringsutställning kompletterad med seminarier och workshops för utövare och allmänhet. Utvalt i Skåne arrangeras av Konsthantverkscentrum, Skånes Hemslöjdsförbund och Form/Design Center. Projektet främjar den handgjorda formens utveckling inom dagens formområde i Skåne. Utvalt ska återkomma vart tredje år (2015, 2018, 2021) och utvecklas med stöd från Region Skåne.

Välkommen med din ansökan!
Ansökan är öppen mellan den 1 november 2017 och den 15 januari 2018. För att söka till Utvalt krävs någon form av anknytning till Skåne: till exempel att du är verksam, bosatt, född, tillfälligt boende, utbildad/pågående utbildning i Skåne. Det kan också vara att du arbetar med ett material eller uttryck som tydligt hämtar inspiration i skånsk form- eller mönstertradition.

Alla former, uttryck och material är välkomna, allt från traditionella slöjd- och bruksföremål till det fria och konceptuella, likaså gemensamma och gränsöverskridande projekt mellan utövare inom olika formtraditioner.

De som antas till utställningen nomineras till tre stipendier á 30 000 kr och erhåller utställningsersättning under turnén till flera utställningsplatser.

Du kan söka med upp till tre bidrag, ej äldre än tre år gamla. Alla ansökningar visas anonymt för årets jury. Årets jury är Matti Klenell, Cilla Robach och Anne Elmdahl.

Läs mer om anmälningsvillkor och hur du söker på: