Utvalt

Projektet Utvalt i Skåne vill visa det hantverksdrivna skapandets spännvidd och utveckling inom dagens formområde. Här inkluderas alla former och uttryck, allt från traditionella slöjd- och bruksföremål till det fria och konceptuella.

Utvalt vill uppmuntra arbeten som förvaltar hantverkskunnandet men gärna överskrider traditionella gränser för uttryck och teknik. Utvalt uppmuntrar samarbeten där utövare med olika kulturella och konstnärliga ingångar till hantverk och tradition kan skapa mervärden.

Projektet genomförs som en jurybedömd vandringsutställning kompletterad med seminarier och workshops för utövare och allmänhet både under turnéerna och i mellanperioderna.

Utvalt i Skåne arrangeras av Konsthantverkscentrum, Skånes hemslöjdsförbund och Form/Design Center. Det är ett kvalitetsevenemang som ska återkomma vart tredje år (2015, 2018, 2021) och genomförs med stöd från Region Skåne. Projektet syftar till stimulera utvecklingen inom området i Skåne, öka kunskap, uppmärksamhet och stärka intresset för konsthantverk, slöjd och form idag.