Regeringen satsar på Form/Design Center!

I regeringens budgetproposition, som den 20 september lämnats till riksdagen, pekas Form/Design Center särskilt ut som mötesplats för områdena arkitektur, form och design för södra Sverige.

”Regeringen bedömer att Form/Design Center i Malmö har förutsättningar att utgöra en viktig mötesplats i södra Sverige och att verksamheten därför bör ges ett bidrag för detta ändamål under 2018 – 2020.” Under denna period avsätts i budgeten årligen 3 miljoner kronor till Form/Design Center. Det är en del av de satsningar som görs inom ämnet – Arkitektur och gestaltade livsmiljöer och där medel även avsätts för en ny forskningsinstitution vid ArkDes.

Vi är oerhört stolta och glada över detta förtroende och ser fram emot att fortsätta arbetet med att sätta södra Sverige på den nationella arkitektur- och designkartan – säger Birgitta Ramdell, VD på Form/Design Center.

Att regeringen avsätter 3 miljoner kronor årligen under 2018-2020 är ett tydligt erkännande av det arbete vi på Form/Design Center gör och stimulerar till fortsatt gott samarbete med många, inte minst stad och region – säger Eva Engquist styrelseordförande.

Förslaget tar sin utgångspunkt i utredningen Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design från 2016. I denna utredning lyftes behovet fram av en regional struktur där kunskap, erfarenhet och nätverk från hela landet kan tas tillvara. Men också behovet av att brett skapa möjligheter till ett genomslag av en nationell strategi via dialog, samverkan och utvecklingsarbete. Tankarna kring en skånsk regional nod har sedan dess varit föremål för konkreta och positiva diskussioner mellan Malmö stad, Region Skåne och Form/Design Center.

SE VIDARE: Mynewsdesk »