Samverkan

AKADEMI

Vi verkar genom samarbeten med utbildningar och forskningsnätverk, för möten mellan akademi och omgivande samhälle. Vi har skrivit samarbetsavtal med tre centrumbildningar: Tankesmedjan Movium, Mistra Urban Futures och Mötesplats Social Innovation. Vårt gemensamma mål är att bidra till ökad tillgänglighet, fysiskt och digitalt, kring aktuella samhällsfrågor och frågor som påverkar vår dagliga livsmiljö. Vår ambition är dels att lyfta fram och visa på Skåne som en kunskapsintensiv och innovativ region, dels att vara föredömliga för andra.

ARENA PRAKTIK/AKADEMI

På uppdrag av Kultur Skåne genomförs kunskapsseminarier i samarbete med Malmö stad, Helsingborgs stad, Kristianstads kommun och Ystads kommun. Tema för seminarierna under hösten 2016 har varit: Medborgarinflytande, Designprocesser, Urbana gemenskaper och Kvalitet/Kvantitet. Seminariet om medborgarinflytande genomfördes i samarbete med ArkDes inom ramen för BoNuDå. Samtliga seminarier har genomförts i samverkan med centrumbildningarna Tankesmedjan Movium, Mistra Urban Futures och Mötesplats Social innovation. Samarbetet med de fyra kommunerna kommer att fortsätta under 2017–2018.

BRANSCHORGANISATIONER

Vi samarbetar kontinuerligt med de olika branschorganisationerna på regional nivå kring utvecklingsarbete och publika arrangemang. De deltagande organisationerna är:

SVERIGES ARKITEKTER SKÅNE www.arkitekt.se/skane
Abar – en föreläsningsserie, arrangeras av Sveriges Arkitekter i Skåne. Form/Design Center är den fysiska platsen för samtalen.

DESIGN SWEDEN www.designsweden.org
DISK www.disk.nu
Månadens formgivare: Varje månad presenteras en formgivare utvald på Form/Design Center som vi vill uppmärksamma. Konceptet innefattar en fysisk installation, ett frågeformulär och ofta en muntlig presentation.
Design talks: Olika inspirationsföreläsningar arrangeras.

SVENSKA TECKNARE www.svenskatecknare.se
ILLUSTRATÖRCENTRUM www.illustratorcentrum.se
Prata: Samtal och diskussioner med fokus på grafisk formgivning och illustration. I samarbete med Svenska Tecknare och Illustratörcentrum.

KONSTHANTVERKSCENTRUM www.konsthantverkscentrum.se
SKÅNES HEMSLÖJDSFÖRBUND www.hemslojdenskane.se
Utvalt: inom ramen för projektet Utvalt arrangeras inspirationsföreläsningar och seminarier.
Slöjda: Staden Malmös Hemslöjdsförening genomför inspirationskvällar, kurser, föreläsningar mm för såväl egna medlemmar som andra intresserade.

MÖBELPRODUCENTER

I samarbete med olika möbel- och textilföretag presenteras nyheter för inredningsarkitekter och andra inom yrkesområdet. Under året arrangeras visningar av nya produkter i samverkan med producenterna. Form/Design Center samarbetar nu med cirka 20 skandinaviska företag: Blå Station, Bruno Mathsson International, Glimakra of Sweden, Karl Andersson & Söner, Nola Industrier, Skandiform, Swedese, Minus 10, String Furniture.

 

Tack till vår leverantör: