14 Red Prints

Vilka är det egentligen som talar till oss i det offentliga rummet? Registrerar vi ens detta? Vem är ”du” (YOU) i de olika förkunnelserna? Är det den som äger affischen eller riktar sig budskapen till alla som läser dem? Om någon påstår att något är sant eller falskt, hur vet vi som mottagare att det verkligen gäller?

Affischerna ingår i ett grafiskt formprojekt som går under namnet 14 RED PRINTS. Från och med hösten 2011 till våren 2013 tog Lars Fuhre fram sammanlagt 14 olika motiv som alla utgår från diverse tvärsäkra utsagor med oklar avsändare. Affischerna har företrädesvis antingen negativa och klandrande eller neutrala men agitatoriska budskap.

Tanken är att undersöka hur vi som mottagare uppfattar budskap som förmedlas utan att det framgår vem som står bakom det som hävdas.

Affischerna, som är till salu och i upplaga 35 (format 60×80) eller 50 (format 50×70), fungerar var och en för sig men går också att kombinera i flera olika varianter beroende på hur de placeras i förhållande till varandra.

Avsikten är att ett skapa ett sammelsurium av påstridiga meddelanden med både humoristiskt och tankeväckande innehåll.

Till projektet hör en blogg som Lars Fuhre skrev för att dokumentera arbetsprocessen före, under och till viss del efter en utställning på Rönnells Antikvariat i Stockholm i mars-april 2013. http://14redprints.blogspot.se