DESIRE – arkitektur för vår framtida livsmiljö

Visionär utställning om arkitektur för vår framtida livsmiljö.

Arkitektkontor, offentliga aktörer och universitet i södra Sverige väljer var sitt tema att fördjupa, och presenterar sitt undersökande arbete som en film, en bok, en debattartikel eller en fysisk modell. Allt material ska vara nyproducerat för utställningen.

Utställningen är ett samarbete mellan Sveriges Arkitekter och Form/Design Center. Curator är Gunilla Kronvall, arkitekt RIBA II SAR/MSA.

Medverkande