One way to design a _____ .

Handhållna föremål – resultatet av en teori- och projektbaserad kurs i designmetodik för årskurs 2, Industridesignskolan vid Lunds Universitet.

Med handen som utgångspunkt har uppgiften varit att ta fram en första idé till ett valfritt handhållet föremål. Syftet var att lära sig hur man kan arbeta med olika designprocesser för att komma fram till en produktidé. I processen har studenterna tittat tillbaka historiskt, genomfört marknadsundersökningar och analyserat trender. De har även gjort skisser och byggt pappmodeller för att till sist skapa en trovärdig prototyp.

Trots den gemensamma utgångspunkten ser slutresultatet olika ut för alla. Det är en spegling av designern bakom och de influenser som kommit att påverka (personen) under arbetets gång. Som besökare får du en insyn i designprocessen och en möjlighet att följa projektens utveckling. Vissa lösningar stannade vid en idé och skiss medan andra utvecklades till något helt annat än den ursprungliga idén.

Utställningen har kommit till på studenternas eget initiativ.