Skaparkollektivet Forma: 17 000

Skaparkollektivet Forma – ett multikulturellt skaparkollektiv baserat på övertygelsen om hur hantverk och skapande kan tjäna en viktig roll i ett mer inkluderande och livsbejakande samhälle. Kollektivet har ca 40 aktiva medlemmar. Forma är religiöst och politiskt obundet och verkar för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter.

Skaparkollektivet Formas konstverk 17 000 visas i hallen på Form/Design Center under Malmö Gallerinatt den 29 september.

17 000 är en siffra som figurerat i media. Så många Afghaner beräknas utvisas från Sverige. 17 000 är också namnet och målet med Skaparkollektivet Formas nya konstinstallation. Forma vill förstå antalet och spänner därför bågen hårt i installationen bestående av 17 000 individuella konstverk. Verket visualiserar antalet, men visar framförallt att det inte bara är ett nummer. För bakom varje siffra finns det en personlighet, en historia, ett konstverk.

www.skaparkollektivetforma.se