Branschguiden

Butler/Lindgård

Butler/Lindgård är en malmöbaserad designstudio, specialiserad på textilformgivning. Duon består av Hanna Butler och Karin Olu Lindgård, båda utexaminerade från Det Konglige Akademies Skole for Kunst og Design i Köpenhamn.

Vi skapar exklusiva statementobjekt; idédriven design med önskan om en annan framtid. Vi brinner för jämlikhet, systerskap och ett värdigt bemötande, men även för hållbarhet, småskalighet och en önskan om att vår tids överkonsumtion ska övergå i långsiktiga, väl övervägda val som räcker livet ut. 

Våra arbeten springer ur en analog skissprocess, där vi arbetar nära varandra och materialen, ofta inspirerade av samtiden. När vi formger skissar vi på samma papper, samtidigt eller växelvis i en  skissprocess där ’mitt’ och ’ditt’ byts ut till ett gemensamt ’vi’. 

Vi har en småskalig produktion av exklusiva designobjekt under eget namn, men formger även för andras räkning. Allt vi gör utgår från en textil infallsvinkel, även om slutprodukterna inte alltid tillverkas i textila material.

 

butlerlindgard.com

Kontaktuppgifter

Butler/Lindgård
Ehrensvärdsgatan 6, 212 13, Malmö
+46 704 772 445
info@butlerlindgard.com

Kontaktperson

Karin Olu Lindgård

Sociala medier
Verksamhetsområden

Produkt-/Industridesign

Mode/Textildesign

Konsthantverk/hantverk

Grafisk design/illustration

Föreläsare

Erfarenheter

Design management / strategisk rådgivning

Prototypframtagning

Offentlig upphandling

Utställningar
Projekt