Branschguiden

Carl-Ludvig Svensson

Hej! Mitt namn är Carl-Ludvig Svensson. Jag är sedan ett knappt år tillbaka igång med att etablera min studio efter avslutade studier vid Designskolen i Kolding. Med ambitionen att skapa upplevelser som förhåller sig till vår tids frågor tillämpar jag ett förhållningssätt som bygger på kontraster: kritisk men konstruktiv, radikal ändå successiv, lokal liksom global.

Som en fortsättning på mitt examensprojekt har jag fördjupat mitt engagemang inom området Carbon capture and utilization (CCU), lösningar för lagring av koldioxid i fasta material, och planerar just nu produktion av materialprover i samarbete med en rad olika aktörer.

Studierna i industridesign har varvats med anställningar och projekt inom inredningsarkitektur, utställningsdesign, kommunikation, studiehandledning samt möbelformgivning. Förhoppningen är att fortsätta arbeta i olika konstellationer och gärna annorlunda sammanhang – där designerns roll gemensamt utvecklas.

richspicy.com

Kontaktuppgifter

Carl-Ludvig Svensson
Östra Stallmästaregatan 18B, 217 49 Malmö
0736-26 00 16
carlludvig.svensson@gmail.com

Sociala medier
Verksamhetsområden

Produkt-/Industridesign

Möbeldesign

Inredning/Scenografi

Erfarenheter

Akademisk forskning

Hållbar samhällsutveckling

Offentlig upphandling

Internationella samarbeten

Utställningar
Projekt