Branschguiden

Divine Robot

Divine Robot utvecklar VR- och AR-simulationer för strategisk affärsnytta åt sina klienter. Med hjälp av gamification blir upplevelserna intuitiva och immersiva verktyg som kan användas till marknadsföring, utbildning, design, innovation och digitalisering.

www.divinerobot.com

Kontaktuppgifter

Divine Robot
jaana@divinerobot.com

Sociala medier
Verksamhetsområden

Arkitektur/Stadsbyggnad

Digitala produkter och tjänster

Service/tjänstedesign

Utbildning

Erfarenheter

Internationella samarbeten