Branschguiden

Kjellander Sjöberg

Kjellander Sjöberg grundades 1998 i Stockholm. KS är ett medelstort arkitektkontor med ett internationellt sammansatt team som leds av fyra delägare: Ola Kjellander, Stefan Sjöberg, Mi Inkinen och Lena Viterstedt. Kontoret har allt sedan starten vunnit erkännande för sitt arbete inom samtida arkitektur och stadsbyggnad, liksom för sitt aktiva deltagande i samtidsdebatten.

För KS förmedlar varje projekt en historia om dess bärande element: liv, samhälle, rum, kultur, sammanhang, miljö.

 

www.kjellandersjoberg.se

Kontaktuppgifter

Kjellander Sjöberg
Grimsbygatan 24, 211 20, Malmö
08 615 32 80
info@kjellandersjoberg.se

Kontaktperson

Nina Mannberg
nina.m@kjellandersjoberg.se

Sociala medier
Verksamhetsområden

Arkitektur/Stadsbyggnad

Produkt-/Industridesign

Föreläsare

Erfarenheter

Design management / strategisk rådgivning

Hållbar samhällsutveckling

Offentlig upphandling