Branschguiden

LAB LA BLA

På gränsen till polcirkeln träffades 9 månader gamla Axel och Victor för första gången på den gemensamma lekplatsen. Idag utforskar lekkamraterna narrativ och material med “konceptfabriken” LAB LA BLA, baserade i Malmö, Sverige. 

LAB LA BLA arbetar på gränsen mellan abstraktion och funktion och suddar ut gränser mellan design, konst och vetenskap. De drivs av hur objekt kan fungera som en katalysator för eftertanke och diskussion och letar ofta efter roliga och absurda sätt att manipulera traditionella processer.

Studion dedikerar sitt arbete till framställning av möbler, objekt, skulpturer och material som är länkade till kulturella värden, historieberättande och sensoriska upplevelser. Deras arbete är ofta en reflektion av den ansvarslösa cykeln av massproduktion och en reaktion på befintliga produktionssystem och konsumentkultur. 

www.lab-la-bla.com

Kontaktuppgifter

LAB LA BLA
0705-34 24 78
info@lab-la-bla.com

Sociala medier
Verksamhetsområden

Produkt-/Industridesign

Möbeldesign

Konsthantverk/hantverk

Erfarenheter

Akademisk forskning

Prototypframtagning

Hållbar samhällsutveckling

Utställningar
Projekt