Branschguiden

Lyan arkitekter

Om flera hundra år ska byggnaderna vi ritar idag fortfarande stå levande och vackra. Därför är det viktigt att vi har hjärtat i det vi ritar. För oss handlar vårt arbete om att skapa trivsamma, vackra, hållbara och funktionella miljöer för människor att leva i idag och i långt in i framtiden. Det är den övergripande målbilden som vi alltid arbetar mot oavsett projektets förutsättningar.

En av våra viktigaste och mest utmanande uppgifter som arkitekter är att hela tiden se både till projektets helhet och varje liten del. I vårt arbete är den stora och den lilla skalan lika viktig för ett lyckat resultat. När skissprocessen börjar med stora drag, finns omsorgen om den mindre enhetens förutsättningar alltid med. På samma sätt bevakas helheten när projektet kommit längre och mer in i detalj. Vår process är inte linjär, utan cirkulär och återkopplande och vårt arbete från skiss till projektering, bygger på en ständig växelverkan mellan stadsrummet, projektets helhet och den lilla enheten.

Lyan arkitekter är ett nyetablerat Malmöbaserat arkitektkontor.

www.lyanarkitekter.se

Kontaktuppgifter

Lyan arkitekter
0737066101
info@lyanarkitekter.se

Sociala medier
Verksamhetsområden

Arkitektur/Stadsbyggnad