Branschguiden

M.U.S - Malmö Upcycling Service

M.U.S (Malmö Upcycling Service) är ett designkollektiv baserat i Malmö. Konceptet som vi arbetar med är att designa objekt helt baserat på spill från den lokala industrin. Initiativ syftar till att generera nya ideér och tankar kring hur en kan formge och producera på ett mer hållbart vis samt skapa förutsättningar för mer cirkulär tillverkning.

Kollektivet består idag av industri- och produktdesigners Emilia Borgvall, Anna Gudmundsdottir och Sonja Signäs som efter examen drogs till varandra genom ett sprakande intresse för att experimentera med material och en entusiasm för att arbeta med lokala tillverkare och hantverkare. Samarbetet syftar till att tänka om designprocesser, ifrågasätter designerns roll och demokratisera produktionsmetoder. Genom att använda återvunnet material som en bas för småskalig och lokal produktion så skapas möjligheter att formge unika och personliga produkter.

www.malmoupcyclingservice.com

Kontaktuppgifter

M.U.S - Malmö Upcycling Service
0704611258
mail@malmoupcyclingservice.com

Kontaktperson

Anna Gudmundsdottir

Sociala medier
Verksamhetsområden

Produkt-/Industridesign

Möbeldesign

Service/tjänstedesign

Erfarenheter

Design management / strategisk rådgivning

Prototypframtagning

Hållbar samhällsutveckling

Utställningar
Program
Projekt