Branschguiden

Nola

Nola Industrier har under snart 40 år i branschen utvecklat och finslipat idéer, produkter och visioner för de urbana rummen. Vi samarbetar med Sveriges främsta formgivare och arkitekter från idé till tillverkning med hållbar produktionen uteslutande i Sverige. Nola står för kvalitet, estetik och hållbar design för rörelse och förändring i vår offentliga miljö. Vi gör den urbana miljön mer funktionell och designmässigt gångbar, lättare att uppskatta, slita på och njuta av över tid.

nola.se

Kontaktuppgifter

Nola
Skeppsbron 3, 211 20, Malmö
040 17 11 90
headoffice@nola.se

Kontaktperson

Agneta Stake
agneta@nola.se

Sociala medier
Verksamhetsområden

Produkt-/Industridesign

Möbeldesign

Erfarenheter

Design management / strategisk rådgivning

Hållbar samhällsutveckling

Offentlig upphandling

Utställningar