Branschguiden

Öresund Strategy & Design

Öresund Strategy & Design är er strategiska designpartner inom design management, produktstrategi och industridesign. Vi arbetar tillsammans med er för att skapa hållbara strategier och effektivt konkretisera dem i attraktiva, värdeskapande och konkurrenskraftiga produkter och tjänster.

Vi har 20+ års erfarenhet i olika roller inom marknadsdriven produktutveckling av B2B-produkter, i allt ifrån mindre lokala till större internationella företag. Med både ingenjörs- och industridesignkompetens, samt en unik kombination av erfarenhet, strategisk förmåga och handlingskompetens kan vi göra er vision till verklighet.

Vi kombinerar erfarenhet och kunskap med ett genuint engagemang och glädje i att arbeta kreativt och visionärt. Vi vill sätta användaren i centrum och addera verkliga värden och för oss är det viktigt att skapa lösningar som är hållbara ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv.

www.oresunddesign.se

Kontaktuppgifter

Öresund Strategy & Design
Per Eskils gata 2, 256 56 Helsingborg
+46739105579
marie.nilsson@oresunddesign.se

Kontaktperson

Marie Nilsson
marie.nilsson@oresunddesign.se

Sociala medier
Verksamhetsområden

Produkt-/Industridesign

Föreläsare

Service/tjänstedesign

Erfarenheter

Design management / strategisk rådgivning

Prototypframtagning

Hållbar samhällsutveckling