Branschguiden

Olof Kolte Design

Ide-baserad designpraktik med fokus på hållbar samhällsutveckling. Produktutveckling baserad på cykliska resursflöden. Bedriver forskningsbaserade konstnärliga utvecklingsprojekt i egen regi exempelvis Sustaniable Kitchen 2007 and Cyclic Food Chain 2013

www.olofkoltedesign.com

Kontaktuppgifter

Olof Kolte Design
Kungsgatan 56 B, 212 13, Malmö
+46 703 707 270
olof@olofkoltedesign.com

Kontaktperson

Olof Kolte
olof@olofkoltedesign.com

Verksamhetsområden

Produkt-/Industridesign

Möbeldesign

Konsthantverk/hantverk

Föreläsare

Utbildning

Erfarenheter

Design management / strategisk rådgivning

Akademisk forskning

Hållbar samhällsutveckling

Utställningar
Projekt