Branschguiden

Semcon

Hos Semcon är design en del av vårt DNA och en del av vårt erbjudande: produktutveckling med fokus på slutanvändaren. Vi stödjer våra kunder från problemformulering fram till ett koncept som är redo att lanseras och hjälper dem att ta kontrollen över sitt design-DNA.

För oss är en djup förståelse av människor och deras beteenden centralt i allt vi gör. Med kunskap om mänskligt beteende blir det möjligt att skapa bättre produkter.

Vårt kontor ligger i Lund och vårt täta samarbete mellan avdelningarna Industridesign, mekanisk design, produktinformation, UX design och projektledning ger stora möjligheter till lyckade projekt.

semcon.com

Kontaktuppgifter

Semcon
kim.walltin@semcon.com

Kontaktperson

Kim Walltin
kim.walltin@semcon.com

Sociala medier
Verksamhetsområden

Produkt-/Industridesign

Inredning/Scenografi

Grafisk design/illustration

Digitala produkter och tjänster

Service/tjänstedesign

Erfarenheter

Design management / strategisk rådgivning

Prototypframtagning

Internationella samarbeten