Branschguiden

smog studio

smog studio är en forskningsinriktad designpraktik vars huvudsakliga fokus är att verka i gränslandet mellan arkitektur och stadsbyggande. Studion responderar till skiftande och framväxande sociala, kulturella, geopolitiska och teknologiska förutsättningar hos samtida livsstilar, genom interaktion mellan de två disciplinerna. Med målsättningen att undersöka och uttrycka den inneboende komplexiteten i den samtida samhällsstrukturen verkar smog studio i ett brett skalregister, från interiör arkitektur till övergripande planering, samt genom digitala och analoga representationstekniker.

www.smogstudio.com

Kontaktuppgifter

smog studio
Killan Zollsgatan 21A, 21756 Malmö
0709610637
info@smogstudio.com

Verksamhetsområden

Arkitektur/Stadsbyggnad

Möbeldesign

Inredning/Scenografi

Föreläsare

Utbildning

Erfarenheter

Design management / strategisk rådgivning

Akademisk forskning

Prototypframtagning

Hållbar samhällsutveckling

Internationella samarbeten