Branschguiden

Superlab

superlab.se

Kontaktuppgifter

Superlab
Mäster Ernests Gata 7, 254 35, Helsingborg

+46 709 307 509

niklas@superlab.se

Kontaktperson

Niklas Madsen
niklas@superlab.se

Sociala medier
Verksamhetsområden

Produkt-/Industridesign

Möbeldesign

Inredning/Scenografi

Föreläsare

Service/tjänstedesign

Utbildning

Erfarenheter

Design management / strategisk rådgivning

Akademisk forskning

Prototypframtagning

Hållbar samhällsutveckling

Offentlig upphandling

Internationella samarbeten

Utställningar
Projekt