Dorte Bo Bojesen ny VD för Form/Design Center

Form/Design Centers styrelse har vid möte torsdagen den 14 juni beslutat att utse Dorte Bo Bojesen till ny VD för Form/Design Center. Bojesen tillträder tjänsten den 10 september 2018 och efterträder Birgitta Ramdell som går i pension.

Dorte Bo Bojesen har sin bakgrund inom designbransch och akademi. Hon har bott och verkat i Sverige de senaste 18 åren och kommer senast från textilföretaget Svensson (AB Ludvig Svensson) och rollen som designchef. Hon har tidigare varit studierektor vid Borås Textilhögskola och KADK, School of Design i Köpenhamn.

– Det är med stor glädje styrelsen idag kan meddela att Dorte Bo Bojesen blir Form/Design Centers nya VD. Dorte har en väldokumenterad erfarenhet av ledarskap och har vana att jobba resultatinriktat och med strategiskt fokus – egenskaper som organisationen med sitt nya statliga uppdrag har efterfrågat. Med sin förankring i ämnesområdet, och erfarenheter och kontakter både med bransch och akademi, är jag övertygad om att Dorte är rätt kvinna vid rodret för Form/Design Centers fortsatta utveckling, säger Eva Engquist, styrelseordförande Form/Design Center.

– Jag är tacksam för styrelsens förtroende och ser fram emot att tillsammans med Form/Design Centers medarbetare och samarbetspartners i regionen och internationellt, arbeta vidare på verksamhetens spännande utveckling, säger Dorte Bo Bojesen.