THIS TEXT HAS NOT BEEN TRANSLATED INTO ENGLISH. PLEASE CHECK BACK SOON.

Hur går vi från teori till praktik i dessa kreativa och ofta komplexa designprocesser? Välkommen till en konferens på Röhsska museet i Göteborg om designens roll och betydelse för hur våra livsmiljöer gestaltas. 

Form/Design Center och Röhsska museet är båda utpekade regionala mötesplatser inom området gestaltad livsmiljö med nationella uppdrag från Kulturdepartementet. 

Vill du veta mer om den nya politiken för Gestaltad Livsmiljö se här.

 

→ Konferensen filmas för att tillgängliggöras i efterhand i våra digitala kanaler.