Om Form/Design Center

Form/Design Center är den främsta mötesplatsen för arkitektur, design och konsthantverk i södra Sverige och en nationell nod för gestaltad livsmiljö. 

Form/Design Center är en plats och ett nav för kunskap och inspiration, för erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande inom arkitektur, design och konsthantverk. Ett tillgängligt centrum för både en bred allmänhet och branschaktörer.

Verksamheten profileras genom magasinhusets tre publika våningsplan. Huset fungerar som en arkitektur- och designscen för fördjupande och reflekterande utställningar, samt ett socialt rum för workshops, föreläsningar eller offentliga samtal.

Form/Design Center verkar även i olika utvecklingsprojekt och samverkar med offentlig sektor, akademi, näringsliv och olika organisationer kring olika satsningar, kunskapsseminarier och eget skapande.

Form/Design Center är en plats för kunskap för många, en plats som ska skapa starka upplevelser och locka till kreativitet, men också främja kritisk dialog.

Form/Design Center startades 1964 som en del av den ideella föreningen Svensk Form och​ drivs idag med stöd av Kulturdepartementet, Malmö stad, ​Region Skåne och Statens kulturråd.

Läs om regeringens satsning på Form/Design Center »

 


Läs mer om Form/Design Center i vår verksamhetsberättelse:
Verksamhetsberättelse 2019

Hantering av personuppgifter, GDPR:
Form/Design Centers Integritetspolicy