OPEN CALL: Framtidens lägerplats – Beyond the Future

Tourism in Skåne i samarbete med Form/Design Center söker designers verksamma i Skåne för uppdraget att utveckla upplevelser ute i den skånska skogen som gör att fler vill och kan uppleva naturens kraft i framtiden.

Genom en open call-process kommer tre designers att väljas ut för att genomföra uppdraget att utveckla ’Framtidens lägerplats’ – designkoncept för boende och matupplevelser kopplat till Skåneleden. Uppdraget ska genomföras i samverkan med en valfri skånsk aktör från livsmedelsbranschen och/eller en aktör inom mat och dryck-upplevelser.

Bakgrund
Trenderna talar sitt tydliga språk: Framtidens urbana människor kommer att längta ut i naturen. De kommer att längta efter att göra något meningsfullt på sin fritid, något som känns på riktigt, något som är äkta. Framtidens besökare kommer att eftersöka spektakulära upplevelser, upplevelser som bidrar till livslångt lärande, upplevelser tillsammans med dem man bryr sig om, eller upplevelser som skapar möjlighet för nya bekantskaper.

Samtidigt är allt fler ovana vid naturen. De har aldrig gjort upp eld eller täljt grillpinnar. De har aldrig paddlat eller orienterat sig bland trädstammarna.
Hur ser då framtidens naturupplevelser ut?

Hur kan naturupplevelsen förhöjas, bli tryggare och bekvämare, mer spektakulär och meningsfull om vi bryter invanda mönster och spelregler, vidgar perspektivet och inspireras av lösningar från andra branscher?

Vilka nya affärsmöjligheter och attraktiva tjänster kan skapas med kreativa lösningar som bjuder in både skåningarna och internationella besökare att avnjuta vår allemansrätt på ett hållbart sätt?

Beyond the Future
Uppdraget genomförs inom ramen för projektet Beyond the Future – finansierat av Tillväxtverket, som syftar till att skapa nya gränssnitt och föra samman olika branscher, för att skapa innovation och nya lösningar inom Skånes besöksnäring. Fokus är framtidens boendeupplevelser ”Future Lodging Experience” och matupplevelser ”Future Food Experience”.

Möjligheter att inkludera aktörer som kan stötta med spetskompetens kring t.ex. affärsutveckling, ekonomi, livsmedel, akademi eller information kring Skåneleden kommer att ställas till förfogande under processens gång.
Synergier kommer också att skapas med projektet ArkNat, där internationella arkitektstudenter tar fram nyskapande vindskydd längs med Skåneleden, i nordöstra Skåne.

Open Call ansökan
Ansökan ska inkludera:

  • Beskrivning av idéer och vision kring ’Framtidens lägerplats’, gärna med en kort analys kring framtida trender (se pdf nedan), arbetsmetod och angreppssätt för uppgiften
  • Nyckelperson/-ers CV
  • Upp till tre referensprojekt
  • Namn på matkreatör och eventuella andra samarbetspartners som ni ser kan vara relevanta att engagera för genomförandet av uppdraget.
  • Tankar kring hur budget kommer att fördelas.

Ansökan skickas senast den 11 mars 2020 kl 23.59 till terese@formdesigncenter.com

Bedömningskriterier och urval
Bedömning av sökande kommer att ske enligt utvärdering där följande kriterier bedöms:

  • Förståelse för uppdraget
  • Förslag på koncept, kreativitet och upplägg
  • Erfarenhet och dokumenterad kompetens

Tre kandidater kommer att väljas ut för att var och en genomföra uppdraget och ta fram varsitt designkoncept. Urvalet sker av representanter från Tourism in Skåne och Form/Design Center.

Tidplan
Processen påbörjas i början av mars och avslutas i december 2020.

Budget/arvode
Budget/arvode för uppdraget utgår om 75 000 SEK per utvald kandidat. Arvode till matkreatör och eventuella andra samarbetspartners samt kostnad för ev. prototyp ligger inom arvodet. Lagstadgad moms tillkommer.

Material för nedladdning:
Fullständig uppdragsbeskrivning
Framtida trender

För mer information
För mer information kontakta Terese Alstin, Form/Design Center: terese@formdesigncenter.com / 0739-93 90 19.

 

 


Tourism in Skåne
Som Skånes DMO (Destination Management Organisation) ska Tourism in Skåne marknadsföra, sälja och utveckla Skåne som destination. Tillsammans med partners skapas nya affärsmöjligheter och ökad kunskap som ska leda till högre upplevd kvalitet för den internationella besökaren.
www.tourisminskane.com