Kulturparken Småland

Kulturparken Småland är ett aktiebolag som ägs av Region Kronoberg och Växjö kommun. Företaget bildades 2009 med målet att samordna kulturarvsfrågorna i Kronobergs län.

Kulturparken Småland har en verksamhet som inkluderar Smålands museum, Sveriges glasmuseum, Utvandrarnas hus, Kronobergs slottsruin, Kronobergs lantbruksmuseum, Kulturarvscentrum Småland, Kronobergsarkivet och Ångaren Thor. De arbetar med samlingar, arkiv, publik verksamhet och kulturmiljöfrågor.

Deras samlingar omfattar bildkonst, etnologi, foto, glas, arkeologi, textil, kuriosa, naturalier, mynt samt folkrörelsesamlingar, skol- och pedagogiksamlingar. Oftast med anknytning till Kronobergs län.

Läs mer om Kulturparken Småland »