Hållbart Byggande i Syd

Hållbart Byggande i Syd är en ideell förening som startades i april 2013. Föreningen syfte är att vara ett nätverk för företag i byggbranschen som är inriktade mot ekologiskt hållbart byggande eller som vill utveckla sin verksamhet i en sådan riktning.

Med hållbart byggande menas ett byggande som i alla led minimerar byggnadens miljöpåverkan, från tillverkning av byggmaterial till rivningsskedet.

Föreningen vill sprida information och kunskap om olika typer av hållbart byggande genom föreläsningar, studiebesök och studieresor. Genom nätverksträffar vill de ge föreningens medlemmar förutsättningar att knyta nya kontakter, samverka och tillsammans bidra till ett mer hållbart samhälle.

Läs mer om Hållbart Byggande i Syd »