Iceland Design Centre

Den sedan länge uppskattade drömmen om isländska designers och arkitekter har blivit verklighet med grundandet av Island Design Center. Fundamentet för Island Design Center är ett inslag i den blomstrande isländska designen idag. Detta beror till stor del på upprättandet av Islands konsthögskola 1998 och kort därefter dess fakultet för arkitektur och design.

Iceland Design Center har som syfte att uppnå mer uppskattning av vikten av god design och arkitektur för samhället. Dess roll är att främja design av alla slag som en viktig och lönsam aspekt av den isländska ekonomin och därmed öka konkurrenskraften och ekonomisk vinst. Således har isländsk design utvecklat en tydligare identitet och skapat en unik karaktär. Idag har Island ett överflöd av lovande unga isländska designers som har genomsyrat designmiljön med nytt liv, kännetecknat av nyfikenhet, optimism.

Läs mer om Iceland Design Center »