Form/Design Center

Webbutik

ALLA PRODUKTER

The Nordic Report 01

The Nordic Report 01 lyfter fram goda exempel inom hållbar produktion och konsumtion i Norden. Boken ges ut av SUSTAINORDIC som är ett nätverk med syfte att främja hållbar konsumtion och produktion utifrån ett nordiskt perspektiv, i enlighet med FN:s globala mål 12 i Agenda 2030.

Medverkande parter i SUSTAINORDIC är ArkDes och Form/Design Center i Sverige, Design Forum Finland, DOGA i Norge, Dansk Design Center samt Iceland Design Centre. Initiativtagare och projektägare till SUSTAINORDIC är ArkDes och Form/Design Center. ArkDes är projektets förvaltningsorgan. Nätverket är finansierat av Nordiska ministerrådet.

Utgivare: SUSTAINORDIC
Utgivningsår: 2019
Språk: Alla nordiska språk inkl. engelska.

Vikt 1 kg
Art. nr. 105-044 Kategori:

150 kr

Additional information

Vikt 1 kg

Rekommenderade produkter