Är Malmö parkernas stad – även i framtiden?

Skönhetsrådet i Malmö bjuder in till ett öppet samtal kring det gröna rummet i staden samt delar ut föreningens årliga pris.

Många städer söker idag nya förtätade uttryck i sin planering. Detta nytänkande är viktigt med ersätter inte kravet på att berika städer även med nya gröna rum. Dessa har nu som alltid omistliga värden för städers identitet och människors livskvalitet och hälsa.  Malmö växer och förändras i snabb takt – därför är diskussionen om stadens kvaliteter särskilt aktuell och betydelsefull.

Program

 • 17.30
  Samling och mingel!
 • 17.50
  Skönhetsrådets utmärkelse för 2019

  Prisutdelning till årets vinnare under ledning av Bo Mårtensson, Skönhetsrådets ordförande
 • 18.20
  Reflektioner kring ”Urban natur // Human stad” av Caroline Dahl, forskare och verksamhetsledare för Movium, SLU, Alnarp
 • 18.50
  Samtal mellan Andreas Schönström – Tekniska nämndens ordförande i Malmö, Lina Dahlström – arkitekt och delägare, Sydväst arkitektur och landskap samt Caroline Dahl
 • 19.20
  Avslutning med en frågestund med mötesdeltagarna

Under kvällen bjuds det på något smått att äta och dricka

PLATS: Form/Design Center
ARRANGÖR: Skönhetsrådet i Malmö, Form/Design Center
FÖR VEM: Alla
KOSTNAD: Gratis
ANMÄLAN: Ingen

Vid frågor kontakta Bo Mårtensson:
bo@reformatorn.se


Skönhetsrådet i Malmö är en ideell förening som genom diskussion, utredningar, publikationer och utmärkelser verkar för ett vackert och hållbart Malmö.