Materiality & Aggregation: Panelsamtal

Välkommen till panelsamtal med designer Kajsa Willner, representanter från STEPS och Form/Design Center om hur design, akademi och industri kan samarbeta för ett mer hållbart plastsamhälle.

I samband med öppningen av utomhusutställningen Materiality & Aggregation bjuder vi in till en diskussion om hur design, akademi och industri kan samarbeta för ett mer hållbart plastsamhälle.

Deltagare

Kajsa Willner har en bachelor’s degree i möbeldesign från Italien. Efter avslutade studier i Rom och Milano och några års praktik och arbetslivserfarenhet i Nederländerna återvände hon till Sverige och grundade Studio Kajsa Willner i Malmö år 2013.

STEPS (Sustainable Plastics and Transition Pathways) är ett forskningsprogram med en vision att utveckla plaster som är baserade på bioråvara och som produceras på ett hållbart sätt i en cirkulär ekonomi.

 

PLATS: Form/Design Center
FÖR VEM: Alla
KOSTNAD: Gratis
ANMÄLAN: Anmälan till panelsamtalet görs via epost till noomi.egan@fsi.lu.se. Uppge ditt namn och dina kontaktuppgifter. Anmälningarna hanteras i turordning. Observera att du ska ha fått en bekräftad plats för att få delta i arrangemanget*.

 


*Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring allmänna sammankomster och begränsar antalet besökare till max 50 personer.