Seminarium: Vattnet kommer!

Värdefulla platser ur medborgarnas perspektiv och deras sårbarhet för klimatförändringar.

Vad står på spel till följd av klimatförändringarna? Vems värden ska värnas? Hur tar vi fram information om vilka platser som är viktiga för medborgarna? Hur kan informationen användas i planeringen? Detta är frågor som kommer att ventileras.

Medverkande: Kristina Blennow, SLU och Tomas Germundsson, Lunds universitet.

Arrangeras i samband med utställningnen Vattnet kommer!