Seminarium: Woodlife Sweden – Träbyggandets arkitektur

Ett livesänt panelsamtal om hur trä i samhället bidrar till Malmös mål 2030.

Som första kommun i Sverige undertecknade Malmö stad ”A declaration of Cities Commitment to the 2030 Sustainable Development Agenda”, det innebär att stadens övergripande mål är att Malmö ska vara Sveriges klimatsmartaste stad 2030. Byggandet i Malmö ska präglas av långsiktighet, smarta energilösningar och miljöanpassade materialval.

Vid detta lunchseminarium pratar vi om hur trä och arkitektur bidrar till att nå dessa ambitiösa mål, vikten av tidig samverkan och samarbete, och vilka värden som definierar en hållbar och attraktiv stad.

Panel

Urban Blomster – Södra Building Systems
Anders Eriksson Modin – Fojab
Andreas Eggertsen Teder – White arkitekter
Annika Fernlund – Parkering Malmö
Tove Dumon Wallsten – Sveriges Arkitekter, Träbyggnadsindustrin och 2030

Moderator:
Susanne Rudenstam – Sveriges Träbyggnadskansli

 

Seminariet sänds live 10 juni kl 12 på Form/Design Centers Play-kanal ››
KOSTNAD: Gratis