Arena Praktik/Akademi

På uppdrag av Kultur Skåne genomförs kunskapsseminarier i samarbete med Malmö stad, Helsingborgs stad, Kristianstads kommun och Ystads kommun.

Tema för seminarierna är bland annat: medborgarinflytande, designprocesser, urbana gemenskaper, kvalitet/kvantitet, lekfull stadsplanering, sociala innovationer och värden i stadsutvecklingen. Seminariet om medborgarinflytande genomfördes i samarbete med ArkDes inom ramen för BoNuDå.

Seminarierna sker i samverkan med centrumbildningarna Tankesmedjan Movium, Mistra Urban Futures och Mötesplats Social innovation. Samarbetet med de fyra kommunerna pågår under 2016–2018.

 

Samverkanspartners