Arena Praktik/Akademi

På uppdrag av Kultur Skåne genomförs kunskapsseminarier i samarbete med Malmö stad, Helsingborgs stad, Kristianstads kommun och Ystads kommun.

Tema för seminarierna under hösten 2016 har varit: Medborgarinflytande, Designprocesser, Urbana gemenskaper och Kvalitet/Kvantitet. Seminariet om medborgarinflytande genomfördes i samarbete med ArkDes inom ramen för BoNuDå.

Samtliga seminarier har genomförts i samverkan med centrumbildningarna Tankesmedjan Movium, Mistra Urban Futures och Mötesplats Social innovation. Samarbetet med de fyra kommunerna kommer att fortsätta under 2017–2018.

I samarbete med