What Matter_s 2.0

Under 2018 genomfördes projektet What Matter_s som kopplade ihop 10 designstudios med 10 ledande materialforskare i Skåne för att experimentera och samarbeta under 6 månader med syftet att utforska potentialen hos nya material och visualisera komplex forskning.

What Matter_s 2.0

Under 2019 genomförs ett fortsättningsprojekt – What Matter_s 2.0 – i ny tappning där vi för samman designers med större tillverkande företag i regionen som bedriver forskning och utveckling, för att samarbeta under 8 månader med uppgiften att utifrån företagens spill/restmaterial som resurs utveckla nya material. Projektets övergripande syfte är att påvisa innovationskraften hos interdisciplinärt samarbete med koppling till näringsliv.

Designers ansöker om att medverka i projektet genom en open call omkring april – maj 2019.

Resultatet av samarbetena presenteras i en grupputställning under första upplagan av Southern Sweden Design Days som hålls 7 – 10 maj 2020.