What Matter_s 2.0

Under 2019 kopplar vi samman designers med större tillverkande företag i regionen med uppgiften att utifrån företagens spill/restmaterial som resurs utveckla nya hållbara material.

Förra året gav SPOK, Art & Science Initiative och Form/Design Center 10 designstudios möjligheten att samarbeta med 10 ledande materialforskare i Skåne för att tillsammans experimentera, utforska och visualisera nya material som är under utveckling just nu. Resultatet av dessa samarbeten presenterades i samlingsutställningen What Matter_s på Dutch Design Week 2018 och sedan i en utökad utställning på Form/Design Center. Projektet fick ett enormt genomslag och därför genomförs ett fortsättningsprojekt under 2019/20 i ny tappning!

Genom en open call-process och ett efterföljande matchmakingevent har sex designers och sex tillverkare parats ihop för att ingå samarbeten under åtta månader. Syftet med denna satsning är att påvisa innovationskraften hos interdisciplinärt samarbete. Genom What Matter_s 2.0 tar vi ett steg närmare implementerade lösningar och möjlighet till produktion och kommersialisering. Formgivare ges möjlighet till kontakt och samarbete med större företag i regionen, och företagen ges möjligheten att se vinningen med att implementera ”design thinking” som metod för utveckling.

What Matter_s 2.0 genomförs med stöd från Region Skåne.

Southern Sweden Design Days

Resultatet av dessa samarbeten kommer att presenteras i en grupputställning på Form/design Center 27 nov 2020 – 10 jan 2021. Utställningen kommer även att visas under första upplagan av Southern Sweden Design Days som hålls 27–30 maj 2021 i Malmö. Plats för utställningen är Lokstallarna.

Designers och tillverkare

I projektet What Matter_s 2.0 samarbetar team av designers och företag under åtta månaders tid. Målet är att utifrån företagens spill/restmaterial som resurs utveckla ett nytt material.

Carl-Ludvig Svensson + Vida

Rikard Andersson, Vida och Carl-Ludvig Svensson

CARL-LUDVIG SVENSSON
Carl-Ludvig Svensson tog förra året examen från Designskolen i Kolding. Med ambitionen att skapa upplevelser som förhåller sig till vår tids frågor tillämpar han ett förhållningssätt som bygger på kontraster: kritisk men konstruktiv, radikal ändå successiv, lokal liksom global. Som en fortsättning på sitt examensprojekt har han fördjupat sitt engagemang inom området Carbon capture and utilization (CCU), lösningar för lagring av koldioxid i fasta material, och planerar just nu produktion av materialprover i samarbete med en rad olika aktörer.

Studierna i industridesign har varvats med anställningar och projekt inom inredningsarkitektur, utställningsdesign, kommunikation, studiehandledning samt möbelformgivning. Förhoppningen är att fortsätta arbeta i olika konstellationer och gärna annorlunda sammanhang – där designerns roll gemensamt utvecklas.

VIDA
Vida är en global leverantör av förädlade produkter från hållbar svensk skog. Koncernen har 1 100 anställda på 18 produktionsanläggningar varav 9 sågverk. Produktionen är i huvudsak inriktad på konstruktionsvirke för en rad olika marknader. 75 procent av Vidas sågade trävaror exporteras till Europa, USA, Australien, Afrika och Asien. Försäljningen av sågade trävaror sker via försäljningsbolaget Vida Wood. Verksamheten omfattar även emballagetillverkning, strö- och pelletstillverkning, biobränslehandel och hustillverkning.

Henriksson & Lindgren + Kiviks Musteri

Annika Nilsson, Kiviks Musteri och Ebba Lindgren + Stina Henriksson

HENRIKSSON & LINDGREN
Henriksson & Lindgren är en nystartad studio i Malmö. Stina Henriksson och Ebba Lindgren träffades 2016 när de tog sin magisterexamen i industridesign vid Lunds universitet och har sedan dess gjort flera projekt tillsammans. Henriksson & Lindgren arbetar tvärvetenskapligt och tar sig gärna an flera varierande projekt för att utforska nya områden. Duon fokuserar på hållbarhet och därför är nära kommunikation med producenter avgörande.

Studion strävar efter oväntade men till synes uppenbara resultat. För dem är historien bakom varje projekt viktigt, och deras design har ett tydligt syfte och/eller en poetisk kärna. De hoppas kunna bidra till ett mer öppet och medvetet designklimat i Sverige.

KIVIKS MUSTERI
Kiviks Musteri har anor som sträcker sig tillbaka till 1888, då de första äppelträden planterades av Henric Åkesson på den plats som skulle komma att blir Kiviks Musteri, ett idag modernt livsmedelsföretag och mycket populärt besöksmål.

Kiviks Musteri finns på det natursköna Österlen och passionen för mat och dryck kryddas av en österlensk livskvalitet och djupt engagemang för trakten. Familjen Åkesson har ägt och drivit Kiviks Musteri sedan starten och skapat en familjär företagskultur där det är naturligt att både värna om traditioner och att tänka i nya banor.

Kajsa Willner + Stora Enso

Kajsa Willner och Olle Högberg, Stora Enso

KAJSA WILLNER
Studio Kajsa Willner är en cross-disciplinär verksamhet som arbetar med att formge och sälja objekt på kommission och för studioproduktion, på uppdrag med att visualisera rumsliga installationer, som utställningsarkitekt och curator samt med att initiera nya projekt för att skapa innovativa symbioser mellan formområdet och andra näringar i regionen.

Kajsa Willner har en bachelor’s degree i möbeldesign från Italien. Efter avslutade studier i Rom och Milano och några års praktik och arbetslivserfarenhet i Nederländerna återvände hon till Sverige och grundade Studio Kajsa Willner i Malmö år 2013.

Studio Kajsa Willner nominerades till Ung Svensk Form 2014/15 och var bronsvinnare i A’ design Award 2017. 2016 tilldelades Kajsa artist-in-residence i Polen av Konst i Halland på Centre of Polish Sculpture in Orońsko.

STORA ENSO
Stora Enso, The renewable materials company, utvecklar och producerar lösningar baserade på trä och biomassa för en mängd olika branscher och användningsområden runtom i världen. Med utgångspunkt i deras arv och kunskap inom skogsbruk och träd är Stora Enso djupt engagerat i utvecklingen av produkter och tekniker som bygger på förnybara material, och att skapa värde i en hållbar bioekonomi. Deras produkter är i många fall klimatvänliga alternativ till produkter tillverkade av fossilbaserade eller andra icke förnybara material.

I dag hittar man Stora Ensos produkter och lösningar inom branscher som byggnation, detaljhandel, livsmedel, tillverkning, förlagsverksamhet, läkemedel, kosmetika, konfektyr, hygien och textil.

LAB LA BLA & Natural Material Studio + Ballingslöv

Fredrik Nyberg, Ballingslöv och Victor Isaksson Pirtti + Axel Landström, Lab La Bla (Saknas på bilden: Bonnie Hvillum, Natural Material Studio)

LAB LA BLA
LAB LA BLA är en studio och konceptfabrik som arbetar för att överbrygga gapet mellan design, konst och vetenskap. Genom att förädla svenskt industriellt överskott och biprodukter till nya biokompositer framställda av oraffinerade råvaror, såsom icke livsmedelsklassat vete och mineraler, arbetar LAB LA BLA för att stärka banden mellan akademi, producenter, bönder, industrier och kreatörer. Genom att skapa från vad som finns till hands, i kombination med anspråkslösa verktyg och hyper-ordinära material, blir form och metod ett.

LAB LA BLA drivs av att illustrera problem i samhället ur ett materiellt perspektiv och demonstrerar vilket ansvar och påverkan en designer kan ha idag. Studion belyser även hur innovativt tänkande med ett holistisk tillvägagångssätt kan utmana befintliga produktionssystem. Detta genom att utmana sin nuvarande linjära produktion och konsumentkultur mot ett mer regenerativ och cirkulärt sätt att se och förstå produkter.

NATURAL MATERIAL STUDIO
Natural Material Studio är ett Köpenhamnsbaserat materialforsknings- och designföretag. Studion undersöker möjligheterna hos förkastade restprodukter genom att använda dem i nya sammanhang och kombinationer.

Studion har ett materialdrivet förhållningssätt till design, där man undersöker kvaliteten och potentialen hos det specifika materialet som utgångspunkt. Det innebär att det är materialet som driver designidéerna, och genom att behandla dem på olika sätt skapas nya uttryck, ytor och texturer. Genom detta arbetssätt vill Natural Material Studio uppnå mer hållbara och naturliga designlösningar.

Studion drivs av Bonnie Hvillum som är en multidisciplinär konstnär och designer. Hon har en magisterexamen i Interaktionsdesign från Aarhus Universitet, Danmark, och har sedan dess arbetat som kreativ processkonsult för flera organisationer. Hennes passion för material stammar från många års experimenterande inom kök- och restaurangbranschen. Genom att utveckla recept och förstå vikten av presentation har hon byggt en stark biologisk kunskap kring bearbetning, fermentering och aktivering av ingredienser.

BALLINGSLÖV
Ballingslöv har tillverkat kök, badrum och förvaringslösningar i nästan 90 år. Med våra lösningar får man utöver högkvalitativa produktlösningar även en känsla av välbefinnande när man använder våra produkter. Denna känsla har präglat Ballingslöv i många år och har sakta men säkert blivit vårt yttersta kundlöfte, Vardagsglädje. Vi erbjuder ett oerhört stort och varierande sortiment av svensktillverkade möbler för hela hemmet, men med extra fokus på köket och badrummet såklart.

Louise Hederström + Finja Prefab

Stefan Paulsson, Finja Prefab och Louise Hederström

LOUISE HEDERSTRÖM
Louise Hederström är möbeldesigner, verksam i Malmö. Efter examen 1998 från Beckmans School of Design i Stockholm bedriver hon numera en omfattande verksamhet som designer. Bland uppdragsgivarna finns flera av de mest välrenommerade producerande företagen inom skandinavisk design, som Bsweden, David design, Karl Andersson & Söner, Maze Interior, Offecct, Skagerak och Skandiform. Louise gör även inredningsuppdrag och utställningsdesign. Hon medverkar regelbundet i utställningar i Sverige och internationellt samt har även återkommande verkat som lärare vid olika designutbildningar. Utmärkande för hennes design är samverkan mellan funktion och en karaktärsfull form som ofta hämtar inspiration från naturen och materialens olika möjligheter.

Louise samarbetar med tapetseraren Carina Grefmar under varumärket Grefmar+Hederström som gör studioproducerade möbler där hantverk och design möts på lika villkor. De är representeras av galleriet Hostler Burrows i New York som bland annat ställt ut deras Ticka project på Design Miami.

FINJA PREFAB
Finja Prefab är en av marknadens främsta aktörer inom prefabricerad betong och fungerar som en komplett stomentreprenör. Finja Prefab bygger och utvecklar framtidens flerfamiljsbostäder, kontor, offentliga byggnader samt industri- och lantbruksbyggnader med våra olika stomkoncept. Deras breda produktutbud av väggelement, grunder, bjälklag, balkonger, trappor osv. erbjuder innovativa helhetslösningar utifrån kundernas behov, krav och önskemål.

M&E + Movomech

Emil Månsson, Movomech och Emelie Lidström + Matthew Bolger, M&E

M&E
M&E består av Matthew Bolger och Emelie Lidström och är en designstudio med bas i Malmö och Dublin. De arbetar med grafisk formgivning, produktdesign, fotografi, illustration och film. Deras arbete kännetecknas av färg, en förkärlek till processer och okonventionella arbetsmetoder. De växlar mellan att designa för kulturinstitutioner och för musikindustrin till att arbeta med varumärken och konceptutveckling.

Deras arbete tar ofta formen av kontrollerade experiment med ljus, färg och reflektioner där verkligheten förvrängs. De utforskar varierande material så som glas, harts, trä och bläck. Deras uttryck är lekfullt, med en mörk underton där återkommande teman är slumpmässighet, ritualer, traditioner och relationen mellan natur och människa.

MOVOMECH
Movomech är en ledande tillverkare och leverantör av ergonomiska lyfthjälpmedel och materialhanteringsutrustning. Sedan företaget grundades 1986 har Movomech skapat kundunika hanteringslösningar med utgångspunkt från deras avancerade lyftmanipulatorer och välkända lättraverssystem Mechrail™ i aluminium.

Miljöhänsyn är del av företagets kultur och kvalitetsförbättringar en integrerad del av verksamheten. Minsta möjliga miljöpåverkan har en central del i all tillverkning och utgör en del av det strategiska arbetet.

 


För mer information kontakta Terese Alstin, terese@formdesigncenter.com.