Utvalt i Syd

Utvalt är ett långtgående projekt och en återkommande jurybedömd vandringsutställning med handgjord form.

Utvalt vill visa det hantverksdrivna skapandets spännvidd och utveckling inom dagens formområde: här inkluderas alla former och uttryck, allt från traditionella slöjd- och bruksföremål till det fria och konceptuella. Utvalt vill uppmuntra arbeten som förvaltar hantverkskunnandet men gärna överskrider traditionella gränser för uttryck och teknik.

Utvalt arrangeras av Form/Design Center, Konsthantverkscentrum och Skånes hemslöjdsförbund. Utvalt är ett nära och långtgående samarbete mellan dessa tre organisationer och syftar till att stimulera utvecklingen inom området, öka kunskap, uppmärksamhet och stärka intresset för konsthantverk, slöjd och form idag. Aktuell omgång: Utvalt i Syd 2021, har föregåtts av Utvalt i Skåne 2015 respektive 2018, och öppnar upp för sökanden med anknytning till alla sydlän: Skåne, Blekinge, Halland, Kronoberg, Kalmar och Jönköpings län.

Alla som arbetar med hantverksmässigt och konstnärligt formskapande i eget namn eller tillsammans med andra har möjlighet att söka. Ansökan kräver dock en egen anknytning till något av sydlänen. En erfaren jury väljer ut de bidrag som ska representeras i utställningen. Läs mer om hur du ansöker här>>.

Läs mer om projektet på utvaltisyd.se

 


Utvalt i Syd arrangeras av Form/Design Center, Skånes Hemslöjdsförbund och Konsthantverkscentrum. Utvalt utvecklas med stöd från Region Skåne.