Utställningen Sea of Sound är en del av Bästa Biennalen, en konstfestival för barn och unga och invigs 23 oktober. Studio See-daa är ett fristående ljudkonstkollektiv som är verksamt i Skåne som undersöker samband mellan ljud och rum. Studio See-daa består av Hanieh Heidarabadi (arkitekt och formgivare) och Daniel Tjäder (musiker och kulturproducent).  

Om Bästa Biennalen

Bästa Biennalen är en regional satsning på barns och ungas möte med samtida konst. Biennalen arbetar för det tillgängliga och inkluderande konstrummet för alla åldrar och synliggör professionell konst för barn och unga genom att samordna en återkommande regional konstbiennal vartannat år. Bästa Biennalens konstbiennal har funnits sedan 2013 och äger rum under höstlovet runt om i Skåne. Konstbiennalens innehåll produceras av olika deltagare såsom konstinstitutioner, aktörer från det fria kulturlivet samt kommuner tillsammans med konstnärer. Bästa Biennalen arbetar året runt med utvecklingsarbete, fortbildning, nätverkande och samverkan främst i Skåne men även på nationell och internationell nivå.