The age of…? – en processutställning

The Age of…? är den första av två utställningar i projektet The Age of Entanglements och visar designprocesser som undersöker framtida scenarier.

The Age of…? är den första av två utställningar i projektet The Age of Entanglements och visar designprocesser som undersöker framtida scenarier. Age of Entanglements är ett tvåårigt projekt där åtta internationella designstudior arbetar med planeten Mars som en arbetsyta för kritik och spekulation, med målet att skapa utrymmen för diskussion och debatt om vad det innebär att vara människa på jorden idag.

Som ett svar på miljöförstöring och ökande materialbrist på jorden forskar rymdindustrin i exempelvis materialutvinning på asteroider och tillverkning i rymden, för att möta behoven från en växande befolkning. Forskning och utveckling är idag främst centrerad kring mänskliga behov och inte alls kring ekologiska påverkan i rymden och den okända miljö på Mars. Är det lättare för människor att föreställa sig liv på Mars än att förändra vårt destruktiva beteende på jorden?

Samtidigt växer förståelsen för att vi som människor inte är exceptionella varelser utan snarare består av och är beroende av andra arter, vilket belyser det akuta i den accelererande takten av utrotning. Vad händer om vi flyttar fokus från att utnyttja rymden, precis som vi har exploaterat jorden, till att istället utveckla mer hållbara livsstilar i symbios med andra arter? Vad kan vi lära oss, eller kanske av- lära oss, genom att föreställa oss och designa för ett myllrande artliv på Mars?

Efterföljande utställning,  The Age of Entanglements, kommer att ställas ut under Stockholm Design Week, 3 – 9 februari 2020 på Volvo Studio.

Projektet leds och kureras av Jenny Lee och Petra Lilja från Non Agency.

Deltagande designers:

 


Sponsorer och partners:
Kulturbryggan, Sparbanksstiftelsen Skåne, STPLN, Konstfack, Linnéuniversitetet, Arts & Science Initiative, Designskolen Kolding, Ohboy cykelhotell och Gateaux.