Around – A Swedish Re-Design Collective

Around – A Swedish Re-Design Collective bildades av fem designfirmor ur samarbetet med ett uppdrag för bland andra Västra Götalandsregionen, Röda Korset och Naturskyddföreningen. Utifrån textilt material som förblivit osålt i Röda Korsets butiker har de fem firmorna har tagit fram en kollektion lättare inredning och livsstilsprodukter.

Till skillnad från vad som ofta är fallet då det gäller re-design var utmaningen här att finna vägar för rationell serietillverkning snarare än hantverksmässigt bearbetande av unika föremål. Då vi står inför tusentals ton av textilt avfall måste vi hitta nya vägar att återanvända det i större skala.

Around består av: Jennie Sundin, Miljögiraff, Mocklis, Robert&Blad och Skryta.

http://aroundcollective.se