Exhibiting Architecture, or Architectural Exhibitionism

Exhibiting Architecture, or Architectural Exhibitionism är en doktorandkurs inom ramen för den nationella forskarskolan ResArc. Kursledare är Per-Johan Dahl (Lunds universitet) och Whitney Moon (University of Wisconsin-Milwaukee).

Det huvudsakliga syftet med kursen är att utforska arkitekturutställningen både som ämne, metod och medium för att främja doktorandutbildning och forskning. Metoden kan användas av forskare inom arkitektur och relaterade områden för att sammanföra kritiska studier med samhälleliga frågor samt kommunicera kunskap både inom och utom den egna disciplinen.

Genom att gestalta utställningsaffischer för fiktiva arkitekturutställningar har doktoranderna sammanvävt den teoretiska delen i sitt eget avhandlingsarbete med samtida frågeställningar inom arkitektur och samhällsutveckling. På Form/Design Center presenteras de 16 studenternas färdiga posters tillsammans med en kontextualiserande kommentar av kursledarna.

Medverkande studenter

 • Melissa Cate Christ
 • Jing Jing
 • Hala Elnaji
 • Dorina Pllumbi
 • Dirim Dinçer
 • María Novas Ferradás
 • Sonia Cohan
 • Flavia Crisciotti
 • Burcu Köken
 • Clara Teresa Pollak
 • Adrià Carbonell
 • Matilde Kautsky
 • Ana Goidea
 • Stavroula Angelaki
 • Chero Eliassi Sarzeli
 • Sara Sardari Sayyar