IS THIS…?

En lekfull textil undersökning som uppmanar till konstnärlig dialog – vad är textildesign idag och i framtiden?

Besökaren bjuds in till en utforskande lek om sensorisk perception av det textila materialet. IS THIS…? visar samtida textila verk, och verk med kopplingar till textil, av utövare från den danska föreningen KONTEMPO.

IS THIS…? ingår i en dialogbaserad utställningsserie uppbyggd kring olika frågor. Tre tidigare utställningar har visats; IS THIS TEXTILE? (2016) där gränsen för vad textila verk kan vara undersöktes, IS THIS KNIT? (2017) som diskuterade stickning som textil teknik samt IS THIS COLOUR? där färg och hur arbetet med färg sker inom olika fält belystes.

Medverkande utställare:

  • Rikke H. Bjerg
  • Ellinor Ericsson
  • Marie Hugsted
  • Signe Møller Jensen
  • Elisabeth Kiss
  • Marlene Klok
  • Kristine Mandsberg
  • Laura Kirk Sørensen

KONTEMPO

KONTEMPO är en förening som arbetar för att främja textilområdet i ett modernt sammanhang. KONTEMPO består av nordiskt baserade utövare inom textilområdet och har ett internationellt perspektiv, fokus ligger på arbetet med moderna textilier.

Föreningen vill visa på hur det textila området kan bidra till konst, kommersiell design, hantverk, utbildning och forskning. KONTEMPO är en plattform som ger medlemmarna möjlighet att upprätta nätverk och samarbete både internt och externt med verksamheter, industri, kommuner, institutioner, andra föreningar, museer och gallerier. KONTEMPO etablerades i slutet av 2015 och har ca 100 aktiva medlemmar.