Jävla kritiker!

I Jävla kritiker! har sex arkitekturkritiker – två från Sverige, två från Danmark och två från Norge – lämnat kritik på en fiktiv byggnad. Därefter har sex arkitektkontor – också två från varje land – fått i uppgift att tolka och gestalta den skrivna kritiken i form av en modell. Gestaltningarna och texterna presenteras i utställningen som sex experiment som undersöker och rör sig mellan språk, text, kritik och arkitektur.

Utställningen lyfter frågor så som: Hur kan vi stärka kritikens betydelse inom arkitekturdisciplinen? Vilken roll kan kritiken spela i framtiden? Hur definieras förhållandet mellan kritik och konstnärlig frihet? Kan vi etablera en gemensam nordisk arkitekturkritik? Frågeställningarna är inte nödvändigtvis tänkta att besvaras utan vill istället öppna upp för en debatt om arkitektur och arkitekturkritik i ett nordiskt perspektiv.

För att diskutera kvalitet inom arkitektur krävs ett gemenast språk som finner sin form genom kritiken. Jävla kritiker! vill därför skapa en arena för dialog om arkitekturkritikens kvaliteter, möjligheter och framtid.

Jävla kritiker! har tidigare visats på Rom for Kunst og Arkitektur i Oslo våren 2020 och på Färgfabriken i Stockholm våren 2021.

Medverkande

Curatorer
Anders Rubing, Andrea Ougaard och Morten Birk Jørgensen
Arkitekturkritiker
Gaute Brochmann, Mari Hvattum, Martin Søberg, Rasmus Wærn, Sara Ettrup och Ylva Frid
Formgivare
Element, Jonathan Houser, Kaleidoscope, Krupinski/Krupinska, Leth & Gori och Tham & Videgård
Projektet har genomförts med stöd av
Dreyers Fond, Nordisk Kulturfond, Statens Kunstfond (DK), Kulturrådet (NO)
& Utenriksdepartementet/DOGA (NO)

Läs mer om Jävla kritiker! på projektets hemsida här ››