(Land)Skapa

Samhället förändras – landskapsarkitektur utforskar möjligheter för framtiden: Projekt och studier från SLU Alnarp.

Samhället förändras och fler och fler människor, både i Sverige och i världen, bor i förtätade städer. Hur kan då både städer och landsbygd utvecklas för att möta de förändringar som sker i fråga om livsstil, klimat och demografi? Landskapsarkitekturen som profession och akademiskt ämne spelar en avgörande roll i transformeringen av människors livsrum till ökad hållbarhet.

Utställningen utgör en invit till att upptäcka det 21:a århundradets landskapsarkitektur, så som undervisning och forskning genomförs inom ämnet på SLU Alnarp. Alnarp Landskap är beredda på att forma framtiden, att landskapa! Studier och projekt från institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning på SLU i Alnarp visas.

Green city

Kan en förtätad stad fortsätta vara grön? Hur kompletterar vi alléer och parker, med nya former av stadsgrönska i trängda lägen? Kan begreppen allemansrätt och vildmark tillämpas i staden?

SLU (Carola Wingren, Tim Delshammar, Beatrix Alsanius) i samarbete med Malmö stad, Ramböll och LU

Phyllis Memorial Childrens Home and Academy

Undersökande förslagsarbete för framtida utveckling av ett barnhem och en skola i Kenya. Flera metoder som landskapsarkitekter använder prövas och frågor ställs om hur planering för framtida utveckling kan ske i en obekant kulturell kontext.

Stina Höglund och Hanne Nilsson, handledare Ann Bergsjö

Canarysect

A fieldwork experiment on coastal landscapes in the Canary Islands. This research aims at conceiving a method that captures ephemeral site qualities, in view of developing site-specific design for water landscapes.

Ellen Braae, Lisa Diedrich och Gini Lee

Landskapslaboratorium i Alnarp

Följ hur åker omvandlas till skogar, ängar och vattendrag, från idé, realisering och undersökande aktiviteter till framtida resurs för forskning, undervisning och förebild för gestaltning.

Roland Gustavsson, Anders Busse Nielsen, Petra Thorpert m.fl.

Kustlandskap i omvandling

Projekt från internationella masterkursen om utvecklingen av Köge kust. Utmaningen var att aktivera och befolka ett industriellt hamnområde som varit ”farligt och förbjudet” till ett “härligt och tillåtet” boende.

Jens Bengtsson, Sofia Classon, Martin Nilsson, Tommy Roman, Emmi Sundén, Gunilla Lindholm, kursansvarig